Romániai iskolák nyelvi tájképe

By in ,
1143
Romániai iskolák nyelvi tájképe

Futamidő: 2019. február –

Az oktatási intézmények nyelvhasználata és nyelvi tájképe kiemelten fontos, hiszen ez az első intézményes helyszín, ahol a magyar diákok a romániai nyelvpolitika és nyelvi ideológia befolyásával találkoznak. Ez a találkozás jó eséllyel megalapozhatja az állammal szembeni elvárásaikat, valamint nyelvi gyakorlataikat is.

A kutatás célja az erdélyi magyar-román vegyes iskolák nyelvi helyzetének illusztrálása, különös tekintettel az iskolák nyelvi tájképére és nyelvhasználatára. Adataink szerint országszerte jelenleg 361 vegyes és 570 magyar iskola működik, melyek nyelvhasználati szokásairól és nyelvi tájképéről mindezidáig nem készült átfogó kutatás.

A kutatás két lépésben valósul meg:

 • Kérdőíves kutatás
  A nyelvi tájkép vizsgálatán túlmutatva, főként nyelvhasználati kérdésekre irányul, és a formális és hivatalos nyelvhasználati kérdésekre fekteti a hangsúlyt.
 • Félig strukturált interjúk igazgatókkal és aligazgatókkal – az interúk két fő témát járnak körül:
 1. az első rész főként a döntéshozatal megértésére, az érintett aktorok feltérképezésére, a felmerülő kihívásokra vonatkozik
 2. a második rész az iskolák nyelvi tájképére, valamint nyelvhasználati kérdésekre fókuszál

Kutatásunk választ ad arra, hogy az iskolák milyen nézőpontot képviselnek a többség-kisebbség viszonyának kérdésében, valamint mennyire teszik lehetővé, illetve biztatják a magyar diákokat saját anyanyelvük használatára.

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Publikációk:

 • Kutatási jelentés – teljes szövege letölthető ITT.

Előadások:

 • Kolozsvári Magyar Napok 2019: Mi van kiírva magyarul az iskolákban (Toró Tibor)
 • A nyelv közösségi perspektívája IV. Nemzetközi tudományos konferencia, Nagyvárad 2019: Hivatalos nyelvhasználat és nyelvi tájkép a romániai magyar iskolákban (Toró Tibor, Varga Szilvia)
 • International Conference on Multilingual Practice, Szczecin 2020: Equal, but some more equal than others? Official language use and linguistic landscape of mixed Hungarian-Romanian schools in Romania (Toró Tibor, Varga Szilvia)
 • Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Aszimmetria és kizárás? Nyelvhasználat és nyelvi tájkép az erdélyi vegyes iskolákban (Toró Tibor)

Sajtómegjelenések:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)