Home

A Bálványos Intézet társadalomtudományi és közpolitikai kutatóműhely (think tank) kíván lenni, amely az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából fontos kérdésekre keres tudományosan és közpolitikailag megalapozott válaszokat.

Az Intézet keretében zajló adatgyűjtő, felmérő, kutató és elemző munka nyomán nyilvános kutatási jelentések, szociológiai tanulmányok, szakpolitikai elemzések, valamint a politikai döntéshozatal  és civil érdekérvényesítési csoportok számára készített szakmai háttéranyagok születnek.

A BÁLVÁNYOS INTÉZET CÉLJA

A Bálványos Intézet társadalomtudományi és közpolitikai kutatóműhely (think tank) kíván lenni, amely az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából fontos kérdésekre ad tudományosan és közpolitikailag megalapozott válaszokat.

A ’89-es rendszerváltozást követően az erdélyi magyar politikai elit jövőképében önálló társadalomként képzelte el az erdélyi magyarságot, amelynek legfontosabb ismérve az önálló magyar intézményrendszer létrehozása és működtetése. Habár a helyhatósági és kormányzati pozíciók megszerzésével részben lehetőség nyílt az intézményteremtéshez és működtetéshez szükséges eszközök és források feletti ellenőrzésre, a teljesen vagy legalább részlegesen autonóm intézményrendszer létrehozására mégsem került sor.

Hírek

QuestionPro has created the FluidSurveys Transfer tool so you can automatically port your existing surveys into the QuestionPro platform.

A QuestionPro által létrehozott FluidSurveys Transfer eszköz, lehetővé teszi, hogy meglévő felméréseit automatikusan átvigye a QuestionPro platformra.