A Bálványos Intézet célja

 

A Bálványos Intézet társadalomtudományi és közpolitikai kutatóműhely (think tank) kíván lenni, amely az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából fontos kérdésekre keres tudományosan és közpolitikailag megalapozott válaszokat.

A ’89-es rendszerváltozást követően az erdélyi magyar politikai elit jövőképében önálló társadalomként képzelte el az erdélyi magyarságot, amelynek legfontosabb ismérve az önálló magyar intézményrendszer létrehozása és működtetése. Habár a helyhatósági és kormányzati pozíciók megszerzésével részben lehetőség nyílt az intézményteremtéshez és működtetéshez szükséges eszközök és források feletti ellenőrzésre, a teljesen vagy legalább részlegesen autonóm intézményrendszer létrehozására mégsem került sor. Ez főleg azzal magyarázható, hogy a közösség képviseletére felhatalmazást és legitimációt elnyerő politikai elit nem hozta meg a megfelelő döntéseket, nem dolgozott ki koherens társadalomépítő stratégiát a „kis magyar világok” megerősítésére, illetve döntéseit esetlegesen és rövid távú politikai érdekei szerint hozta meg. A döntéshozatal mögül hiányzott a közpolitikai jellegű probléma-elemzés és megoldási alternatívák felvázolása, valamint a tudományos alapokon nyugvó tervezés.

Az Intézet keretében zajló adatgyűjtő, felmérő, kutató és elemző munka nyomán nyilvános kutatási jelentések, szociológiai tanulmányok, szakpolitikai elemzések, valamint a politikai döntéshozatal és civil érdekérvényesítési csoportok számára készített szakmai háttéranyagok születnek. Mindezen túl, az Intézet a nagyobb horderejű kutatások eredményeinek bemutatásával, önkormányzati és döntéshozatali monitoring tevékenységgel, szabadegyetem jellegű rendezvények, műhelybeszélgetések, képzések szervezésével, valamint kutatói és tanulmányi ösztöndíjprogram meghirdetésével szeretne részt venni a közélet alakításában.

A Bálványos Intézet tevékenysége a következő területekre terjed ki:

 • országos, regionális és helyi szociológiai kutatások készítése
 • önkormányzati, parlamenti és kormányzati monitoring
 • szakmai kiadványok, infógrafikák készítése
  interaktív portál működtetése
 • tematikus tudományos konferenciák és műhelytevékenységek szervezése
 • ösztöndíjprogramok futtatása
 • ifjúsági- és vezetőképzők szervezése
 • kisebbségi jogvédő és jogérvényesítő (advocacy) tevékenységek tudományos alapjainak megteremtése.

A Bálványos Intézet tevékenysége hét téma köré szerveződik:

 • decentralizáció, regionalizmus, autonómia
 • nyelvpolitika
 • oktatáspolitika
 • szórványkérdés
 • kivándorlás, külső és belső mobilitás
 • román-magyar kapcsolatok
 • romapolitika és romaintegráció