Nyelvhasználat és nyelvi tájkép a romániai vegyes iskolákban – 2. rész

By in
1121
Nyelvhasználat és nyelvi tájkép a romániai vegyes iskolákban – 2. rész

Intézetünk 2021 tavaszán tájékoztató kampányba kezdett a magyar nyelvhasználat népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Az elmúlt évben két animációs film bemutatására került sor: az első a pedagógusok számára kínál megoldási javaslatot egy olyan élethelyzetre, amikor vegyes családok nem magyar nemzetiségű szüleivel kell kapcsolatot teremteniük, míg a második kisfilm a romániai vegyes iskolák nyelvi tájképének, a magyar nyelv vizuális megjelenítésének témáját járja körül.

A kampány következő állomásaként egy újabb videó készült, amelynek célja felhívni a figyelmet a vegyes iskolákon belüli nyelvhasználati aszimmetriákra. Tudatosítani kívánjuk: amennyiben a diákok azzal szembesülnek, hogy kizárólag a magyar nyelvű tanórák keretein belül van létjogosultsága anyanyelvüknek, az oktatási intézmény keretei közül kilépve nyelvi önkorlátozást alkalmaznak majd.

A Zoom Stúdió által készített legújabb animációs filmből kiderül: Romániában 925 helyszínen folyik magyar oktatás, ezek 37 százaléka vegyes iskola, ugyanakkor ide jár a magyar diákok 35 százaléka. Noha a törvények szerint a vegyes iskolákban kötelező a magyar közösséghez tartozó és a magyar nyelvet ismerő igazgató vagy aligazgató kinevezése, a magyar nyelvet ismerő, ügyfélszolgálatot is ellátó alkalmazottak, valamint ajánlott az iskolák belső és külső kommunikációja magyarul, ennek ellenére a vegyes iskolák személyzetének körében a kétnyelvűség mértéke alacsony. A videó arról is tájékoztat, hogy a vegyes iskolák 26 százalékában nincs magyar igazgató vagy aligazgató, valamint a diákok 61 százalékának van lehetősége anyanyelvét használni a titkárságon, 59 százalékának a könyvtárban. Továbbá az egészséges fejlődést biztosító szolgáltatások sem érhetők el minden esetben magyar nyelven: a vegyes iskolákban tanuló magyar diákok 64 százaléka használhatja anyanyelvét az iskolapszichológusnál, és csupán negyedük az iskolaorvosnál, asszisztensnél és logopédusnál.

Célunk a továbbiakban is tájékoztatni a szélesebb közvéleményt a többnyelvűség fontosságáról, valamint konkrét javaslatokkal segíteni a nyelvhasználati jogok kiteljesítését, a magyar nyelvi tájkép erősödését.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)