Szórványkérdés

A 2011-es népszámlálás alapján közel 20%-a az erdélyi magyaroknak nagyvárosi szórvány közegben él, de a negatív demográfiai trendek és az asszimilációs folyamatok felgyorsulása következtében egyre több a „sziget-falu” is. Bár a magyar nemzetpolitika és az erdélyi magyar politika egyik kiemelt területe a szórvány-vidék revitalizációja, szórvánnyal kapcsolatos közpolitikai gondolkodás az elmúlt 25 évben nem alakult ki. A területen megjelenő diskurzusok vagy esszencializálják a nyelv- és nemzethatárt, vagy egy patetikus nemzetféltés felől közelítik meg.

A Bálványos Intézet célja a demográfiai, oktatási és társadalmi problémák közpolitikai szempontú vizsgálata, a jó gyakorlatok kiemelése, a jelenleg érvényben levő támogatási programokat (oktatás-nevelési támogatás, szórványkollégiumi rendszer, fakultatív nyelvoktatás, Petőfi program, stb.) kritikai vizsgálata, valamint alternatív megoldási javaslatok kidolgozása.

Szórványkérdés