Erdélyi magyarok a nagyvilágban II.

By in
619
Erdélyi magyarok a nagyvilágban II.

Az Erdélyi magyarok a nagyvilágban című kutatás két szakaszra bontható. Az első fázisban 2020. június-július periódusban online kérdőíves adatfelvétel készült. A survey típusú kutatás célja az volt, hogy válaszokat kapjunk arra, hogy milyen okból kifolyólag hagyták el az erdélyi magyarok szülőföldjüket, milyen célországokat választanak, hogyan élnek ott, ahol jelenleg vannak, valamint terveznek-e visszajönni, illetve mennyire kötődnek szülőföldjükhöz.

A válaszadók életkora, valamint a kiköltözés időpontja alapján, két nagy ország-kategória körvonalazódott: egy, amely régebbi célországokat tartalmaz, a másik pedig frissebbeket. Az első csoport országai az Egyesült Államok, Kanada, Izrael, Svédország és Ausztria, míg az utóbbiba Dánia, Németország, az Egyesült Királyság, valamint Hollandia tartoznak. Emellett elmondható, hogy a Székelyföldről elszármazottak körében lényegesen magasabb a 40 év alatti, valamint az elmúlt tíz évben kiköltözöttek aránya, mint más régiókból.

Regionális bontásban vizsgálva jelentős különbségeket észlelhetünk a célországok tekintetében. A Székelyföldről elszármazott válaszadók felülreprezentáltak Dániában, Svájcban, részben az Egyesült Királyságban és Németországban, a közép-erdélyiek pedig Svédországban és az Egyesült Államokban. A kutatás eredményei alapján Dánia az egyik legfrissebb célország, az innen érkező kitöltők átlagéletkora 33 év és a válaszadók átlagosan az elmúlt 5 évben költöztek az országba. Egy másik fontos célország az Egyesült Királyság, ahonnan főleg a 40 év alattiak töltötték ki a kérdőívet.

A kutatás második szakaszában strukturált interjúkat készítünk olyan erdélyi magyarokkal, akik Dániába, illetve az Egyesült Királyságba emigráltak.

Felmérésünk célja, hogy mélyebben megismerjük az erdélyi magyarok migrációs történetét, válaszokat kapjunk arra, hogy milyen okok állnak az elvándorlás hátterében, továbbá mennyire sikerült integrálódni az új társadalomba, mindemellett fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy milyen magyar vonatkozású hálózatokhoz csatlakoztak, vagy alakítottak ki maguknak a kint élők. Továbbá fontos kérdés, hogy hogyan viszonyulnak Romániához, terveznek-e visszaköltözni, valamint milyen közép- és hosszú távú terveik vannak.

A kutatás időtartama: 2022. május – 2022. november.

Kutatás célcsoportja: tartósan Dániában és az Egyesült Királyságban élő erdélyi magyarok

A kérdőíves kutatás kapcsán lehetőség volt a kitöltőknek megadni az elérhetőségüket, így az első válaszadókat így értük el. Ezt követően az interjúalanyok ajánlottak olyan személyeket, akik a célcsoportba tartoznak (hólabda módszer).

Kutatás menete:

  • Az interjúvezető és a kutatási terv véglegesítése
  • Interjúalanyok felkeresése
  • Interjúk készítése
  • Adatfeldolgozás
  • Kutatási jelentés véglegesítése
54321
(0 votes. Average 0 of 5)