Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés

By in
1274
Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés

Futamidő: 2014 május – 2015 február

A kutatás célja

Románia 1995-ben csatlakozott a Nyelvi Chartához, majd 2008-ban ratifikálta azt. Vállalásai 2008. május 1-től léptek érvénybe. Románia a magyar nyelv esetében hét témakörben vállalt követelményeket és kötelezettségeket, melyek a következők: 1) oktatás, 2) igazságszolgáltatás, 3) közigazgatás és közszolgáltatás, 4) média, 5) kulturális tevékenységek és intézmények, 6) gazdasági és társadalmi élet, 7) határon átnyúló kapcsolatok.
A kutatás célja a helyi közigazgatás területét érintő vállalások ellenőrzése volt. Ez három részből állt:

1. A kutatás megvizsgálta, hogy a fenti vállalások milyen formában kerültek bele a román jogszabályba, a helyi tanácsok keretén belül Románia milyen formában biztosítja a vállalt nyelvi jogokat a magyarul beszélők számára, valamint a Miniszteri Tanács ajánlásait milyen mértékben sikerült végrehajtani.
2. Minden érintett polgármesteri hivataltól magyarul írott hivatalos adatigényléssel kértünk a nyelvi jogok érvényesítésére vonatkozó közérdekű adatokat és megvizsgáltuk ezen intézmények online kommunikációját.
3. Az adatgyűjtés után, a kutatás keretén belül az eredményeket összehasonlítottuk egy hasonló, 2008-ban készült, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai által végzett adatfelvétellel.

Pár adat a nyelvhasználati jogokról

Megkeresésünkre mintegy 130 polgármesteri hivatal tudott vagy akart magyar nyelven válaszolni. A magyar nyelvhasználat helyzetét a következő táblázatban összesítettük. A jobb áttekinthetőség érdekében az általunk gyűjtött adatokat összehasonlítottuk a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által végzett 2008-as kutatás eredményeivel is.

 

 

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Publikációk:

Sajtómegjelenések:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)