Regionális törésvonalak Romániában. Fejlődési percepciók, regionális identitások, regionális mozgalmak

By in ,
1480
Regionális törésvonalak Romániában. Fejlődési percepciók, regionális identitások, regionális mozgalmak

Futamidő: 2019. január –

A kutatás rövid bemutatása

A magyar nemzetpolitika a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek etno-nacionális identitását igyekszik erősíteni és egy olyan (magyar állampolgárságtól, a helyi közéletben részt vevő etnikai pártokig terjedő) intézményes szerkezet kialakításában érdekelt, amely ezt a célt szolgálja. Az erdélyi magyar elit az etnikai párhuzamosság, illetve az úgynevezett Kisebbségi Társadalom fenntartásában gondolkodik, ami egy sor területre van hatással, az integrációs stratégiáktól az oktatáspolitikán keresztül a választói mobilitásig.

Ezekből a nézőpontokból az egyes etnikumok identitás-szerkezete a valóságosnál monolitabbnak tűnik. Elfedődnek például a regionális különbségek és törésvonalak, amelyek pedig adott esetben politikai mozgósítási potenciált képviselhetnek és keresztbe metszhetik a többségi, vagy a kisebbségi nemzetépítési stratégiákat.

A kutatás célja a regionális törésvonalak szakszerű és elfogulatlan vizsgálata. Aktualitása különösen nagy, hiszen az elmúlt években több olyan politikai döntés és esemény is lezajlott (polgármesterek regionális társulásai, centenáriumi ünnepségek, stb.), amelyek akár egy erőteljesebb román regionalizációs hullámot, de legalábbis nemzeti identitással kapcsolatos önreflexiót eredményezhetnek.

A kutatás módszertana

Terveink szerint a kérdés egy komplex, minőségi és mennyiségi módszereken alapuló kutatás segítségével járható körül.

  • A regionális mozgalmakra és azok percepciójára vonatkozó minőségi vizsgálat – mélyinterjú készítése a bánsági és erdélyi regionális mozgalmak vezetőivel.
  • A regionális identitásokra, sztereotípiákra és fejlődési percepciókra vonatkozó vizsgálat mennyiségi és minőségi módszerekkel – fókuszcsoportos beszélgetések öt településen, kérdőíves vizsgálat román és erdélyi magyar mintán.
  • Diskurzuselemzés a regionális identitások, sztereotípiák, fejlődési percepciók, valamint a demokrácia kapcsolatáról.

A kutatás a Bálványos Intézet és sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatása.

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Publikációk:

Előadások:

  • Tusványos 2019: Regionális identitások, fejlettségi hierarchiák és korrupció-percepció Romániában (Kiss Tamás, Toró Tibor, Székely István Gergő)

Sajtómegjelenések:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)