Magyar nyelvhasználat a helyi adminisztrációban

By in
1051

 az adatbázis leírása: 

Az adatbázis hivatalos adatigényléssel, valamint honlapo-elemzéssel gyűjtött információt, arról, hogy a romániai polgármesteri hivatalok mennyire tartják be a magyar nyelvhasználatra vonatkozó szabályozásokat (215/2001-es törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási módszertan).

Azonosítók

az adatbázis egyedi azonosítója

BI_nyelv_001

az adatbázis teljes címe

Magyar nyelvhasználat az adminisztrációban

az adatlap archiválásáért felelős személy

Toró Tibor

az adatlapot kiadó szervezet

Bálványos Intézet

az adatlap archiválásának dátuma

2017.09.16

az adatbázis könyvészeti hivatkozása

Toró Tibor – Bakk Miklós – Bethlendi András – Sólyom István – Tóth Kinga: Magyar nyelvhasználat a helyi adminisztrációban. Adatbázis. 2014. Bálványos Intézet: Kolozsvár.

leírás

kutatásvezető:

Toró Tibor, Bakk Miklós

a kutatás munkatársai:

Bethlendi András, Sólyom István, Tóth Kinga

az kutatást lebonyolító intézmény:

Bálványos Intézet

a kutatás finanszírozója:

Bethlen Gábor Alap, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

az adatfelvétel időpontja:

2014. május – október

az adatfelvétel földrajzi hatóköre: minden olyan önkormányzat, amelyben a magyar lakosság aránya meghaladja a 20%-ot a 2011-es népszámlálási adatok alapján

az elemzés egysége: polgármesteri hivatal

az adatbázis időbeli dimenziója: keresztmetszeti

adatgyűjtés módszertana:

Minden település esetében a kutatócsoport tagjai lokalizálták a település hivatalos honlapjait, majd azokat egy előre kidolgozott kódolási jegyzőkönyv alapján kódolták. A kódolás eredményeit egy adatbázisban összesítette.

Második körben minden település egy hivatalos adatigénylési lapot kapott, amelyben rákérdeztünk bizonyos a törvény által szavatolt jogok teljesítésére. A válaszlevél nyelve külön változóként szerepel az adatbázisban.

az adatgyűjtés módszere: hivatalos adatigénylés, honlapok szövegeinek kódolása

az adatbázis súlyozása: az adatbázis levelekre vonatkozó része a népszámlálási adatok alapján a település és megye típusa, valamint a magyarok aránya alapján súlyozható

idézési kötelezettség: a felhasználó a fenti formában köteles hivatkozni az adatbázisra

megjegyzés:

Az adatbázis magyar, román és angol nyelvű címkékkel van ellátva.

Az adatbázis a település kódja alapján összeilleszthető a Horváth István által koordinált, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által végzett Nemzeti kisebbségek jogainak végrehajtása Romániában  című kutatás adatbázisával

az adatállomány leírása:

esetszám: 324

változószám: 64

az adatállomány formátuma: SPSS adatállomány

az adatbázishoz kapcsolódó egyéb anyagok:

magyar és román nyelvű adatigénylési lap

három nyelvű kódokat összesítő adatfájl

kapcsolódó publikációk, előadások:

kulcsszavak:

nyelvi jogok, helyi adminisztráció, nyelvhasználat, kisebbségi jogok

54321
(0 votes. Average 0 of 5)