A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában

By in ,
152
A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában

Futamidő: 2018 február – november

A kutatás célja

A fakultatív nyelvoktatás lényege, hogy azon diákok, akik valamilyen okból kifolyólag román nyelvű iskolába járnak, lehetőséget kapjanak mégis a magyar nyelv tanulására. Kérésre, valamint ha megfelelő számban összegyűlnek heti rendszerességgel magyar nyelvet, vagy magyar nyelv és irodalmat is tanulhatnak.

A kutatás célja feltérképezni, hogy hol van a fakultatív magyar nyelvoktatás helye a magyar oktatáson belül, milyen viszonyban áll a kettő, valamint milyen intézményes feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését. A vizsgálat tehát három dimenzió mentén értelmezhető, melyek a következők:

 • közpolitikai keretek – a fakultatív magyar nyelvoktatás törvényi háttere és megvalósítása, valamint ennek oktatáspolitikai hatásai
 • intézményes feltételek – azok a feltételek, amelyek elősegítik vagy gátolják kialakulását
 • diszkurzív keretek

A kutatás kérdései

Közpolitikai szempontból tehát az alábbi oktatáspolitikai kérdéseket kell alapul venni:

 • Mennyire tekinthető hasznosnak ez a típusú oktatás a magyar oktatás fenntartása szempontjából?
 • Milyen viszony van a fakultatív magyar nyelvoktatás és a magyar oktatási hálózat vitalitása között?
 • Leírhatóak-e a fakultatív nyelvoktatásban résztvevő diákok szocio-demográfiai jellemzői?

A jelentés teljes szövege letölthető INNEN.

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Publikációk:

 • Keszeg, Erika – Toró, Tibor: Magyartanítás a magyar oktatási rendszer határain kívül. A fakultatív magyarnyelv-oktatás helyzete Erdélyben. KISEBBSÉGI SZEMLE 3 : 4 pp. 49-74. , 26 p. (2018)
 • Keszeg, Erika – Toró, Tibor: Nyelvi hierarchiák és aszimmetrikus nyelvi viszonyok az anyanyelvoktatásban. Fakultatív magyar nyelvoktatás Erdélyben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM. 27: 4, 106-141 (2019)

Előadások:

 • 2nd International Conference on Bilingualism, Valletta 2019: Just a simple case of language teaching? Facultative Hungarian language classes in Romania at the interplay of competing language ideologies (Keszeg Erika, Toró Tibor)
 • A nyelv közösségi perspektívája IV. Nemzetközi tudományos konferencia, Nagyvárad 2019: A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában (Keszeg Erika, Toró Tibor)
 • Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Magyar nyelvoktatás a magyar intézményrendszeren túl. Programjavaslatok a fakultatív nyelvoktatás javítására Erdélyben (Keszeg Erika)