Monitoring jelentés 2019. január 11.

By in
972
Monitoring jelentés 2019. január 11.

I. Törvénytervezetek:

1. TÖRVÉNYTERVEZET a személyes adatok feldolgozásáról szóló 2016. április 27-i Európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról rendelkező 190/2018 sz. Törvény 8. Cikk, (1) bekezdésének módosításáról valamint a   95/46/ET direktíva visszavonásáró     A tervezet a következő linken érhető el: https://sgg.gov.ro/new/wp- content/uploads/2019/01/LG.pdf

A törvénytervezet rendelkezik, hogy a törvény egyes rendelkezéseit az eddigi kutatási, történelmi célok mellett statisztikai célok esetén is   figyelmen kívül hagyhassák ha szükséges. Ezzel a lépéssel az EU-s jogaszbályhoz hasonlóan lehetőséget  biztosít,  hogy  az  anonim  statisztikai  adatfelvételek  kivételt képezzenek a GDPR szabályozás alól.

A GDPR rendelet szövege: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

Beterjesztő: a kormány

Állapot: tervezet

A napirenden szereplő jogalkotási aktusok és közpolitikai dokumentumok a román kormány találkozója után néhány változtatáson mehetnek keresztül.

2. TÖRVÉNYTERVEZET az  1/2011  sz.  Tanügyi  törvény  82.  Cikk  módosításáról  és kiegészítésérő        A        tervezet        a        következő        linken        érhető        el: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/cd043_18.pdf

A törvénytervezet értelmében bekerül atanügyi törvénybe, hogy az ösztöndíjakat havonta fizetik ki és az összegeket kormányrendeletben határozzák meg évente. A tervezet értelmében a szociális ösztöndíj nem zárja ki az érdem, tanulmányi vagy teljesítményi  ösztöndíj  megszerzését.  Erre  eddig  nem  volt  lehetőség.  Ez  egy nagyon fontos és üdvözlendő módósítás.

Beterjesztő: PSD képviselők önálló indítványa

Állapot:  A képviselőház és szenátus is megszavazta, kihírdetésre vár.

 

II. Elnöki rendeletek:

1. ELNÖKI  RENDELET  a  566/2004     sz.  mezőgazdasági  szövetkezetekről  szóló  törvény módosításáró (PL-x 539/15.10.2018);

A törvénymódosítás szövege  a következő linken érhető el: https://agrointel.ro/wp-content/uploads/2019/01/Legea-Cooperativelor-2019.pdf?x14010

A törvénymódosítás konkrétan meghatározza, hogy mi számít mezőgazdasági szövetkezetnek és szövetkezeti kategóriákat állít fel. Meghatározza, hogy milyen adózási előnye van a szövetkezeteknek és a szövetkezeti tagoknak.

Bővebb infó: https://agrointel.ro/108150/noua-lege-a-cooperativelor-promulgata-de-presedintele- iohannis/

 

Fogalomtár:

Kormányhatározat: a Kormány, vagyis a végrehajtó hatalom által hozott legmagasabb szintű jogszabály. A törvények alkalmazásáról és életbeléptetéséröl szóló döntések.

Kormányrendelet: rendkívüli  helyzetekben  pl.  parlamenti  vakáció,  előre  meghatározott  kérdésekben hozhat kormány rendeleteket. A kormány sürgösségi kormányrendeletet hozhat bármilyen  kérdésben ha indokolt.

Miniszteri rendelet: a miniszterek által alkotható legmagasabb rendű jogszabály.

 

Kik vagyunk?

A Bálványos Intézet 2018-ban jött létre és egy olyan társadalomtudományi és közpolitikai kutatóműhely (think tank) kíván lenni, amely az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából fontos, valamint nemzetpolitikailag releváns kérdésekre próbál tudományosan és közpolitikailag megalapozott válaszokat adni. Az Intézet keretében zajló adatgyűjtő, felmérő, kutató és elemző munka nyomán nyilvános kutatási jelentések, szociológiai tanulmányok, szakpolitikai elemzések, valamint a politikai döntéshozatal és civil érdekérvényesítési csoportok számára készített szakmai háttéranyagok születnek.

 

Mit kell tudni a törvényhozási monitoring programról?

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy meghirdetett törvények sokszor meglepték a magyar érdekérvényesítéssel   foglalkozókat.  Ezért  a  Bálványos  Intézet  egy  olyan  közpolitikai  monitoring programot hirdetett meg, amely alapján időben tájékoztatná a média munkatársait, valamint az érdekelt civil és politikai szervezeteket a napirenden levő, érdekesebbnek tűnő törvénytervezetekről.

A program megvalósítása érdekében a Bálványos Intézet munkatársai követik a román kormány, az elnöki hivatal és parlament napirendjét és erről heti-kétheti rendszerességgel jelentést küldenek az érdekelt szervezeteknek, sajtótermékeknek, valamint magánszemélyeknek.

 

Tetszik a jelentés? Vannak még megjegyzései, ötletei arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne a jelentésen javítani? Írjon nekünk a  balvanyosinstitute@gmail.com  emailcímre

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)