A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában

By in ,
40
A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában

Futamidő: 2018 február – november

A kutatás célja

A fakultatív nyelvoktatás lényege, hogy azon diákok, akik valamilyen okból kifolyólag román nyelvű iskolába járnak, lehetőséget kapjanak mégis a magyar nyelv tanulására. Kérésre, valamint ha megfelelő számban összegyűlnek heti rendszerességgel magyar nyelvet, vagy magyar nyelv és irodalmat is tanulhatnak.

A kutatás célja feltérképezni, hogy hol van a fakultatív magyar nyelvoktatás helye a magyar oktatáson belül, milyen viszonyban áll a kettő, valamint milyen intézményes feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését. A vizsgálat tehát három dimenzió mentén értelmezhető, melyek a következők:

  • közpolitikai keretek – a fakultatív magyar nyelvoktatás törvényi háttere és megvalósítása, valamint ennek oktatáspolitikai hatásai
  • intézményes feltételek – azok a feltételek, amelyek elősegítik vagy gátolják kialakulását
  • diszkurzív keretek

A kutatás kérdései

Közpolitikai szempontból tehát az alábbi oktatáspolitikai kérdéseket kell alapul venni

  • Mennyire tekinthető hasznosnak ez a típusú oktatás a magyar oktatás fenntartása szempontjából?
  • Hát a magyar nyelvoktatás szempontjából?
  • Milyen viszony van a fakultatív magyar nyelvoktatás és a magyar oktatási hálózat vitalitása között?
  • Leírhatóak-e a fakultatív nyelvoktatásban résztvevő diákok szocio-demográfiai jellemzői?

A jelentés teljes szövege letölthető innen: http://balvanyos.org/jelentes-a-fakultativ-magyar-nyelvoktatas-helyzete-erdelyben/