Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia a Bálványos Intézet és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének közös szervezésében

By in
1233

2020. január 18-án került sor a Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? című konferenciára a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bálványos Intézet közös szervezésében. A konferenciának a szovátai Teleki Oktatási Központ adott otthont. Az eseményen részt vettek a magyar oktatásszervezésért felelős megyei tanfelügyelők és tanfelügyelőhelyettesek, az RMPSZ megyei és regionális elnökei, illetve a téma iránt érdeklődő magyar iskolaigazgatók, pedagógusok és oktatási szakértők. A Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinetet Fodor József tanácsos képviselte.

A konferenciát Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke nyitotta meg, ezt követően pedig a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár nevében Fodor József köszöntette a résztvevőket. A konferencia első részében a Bálványos Intézet munkatársai az Intézet kutatásainak közpolitikai hasznosíthatóságát ismertették.

Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója Aszimmetria és kizárás? Nyelvhasználat és nyelvi tájkép az erdélyi vegyes iskolákban címmel tartott előadást, melyben egy országos felmérés eredményeire támaszkodva ismertette azokat a tényezőket, amelyek a romániai iskolákban a magyar nyelv használatát befolyásolják.

Ezt követően Varga Szilvia az erdélyi magyar középiskolások politikai kultúrájára vonatkozó kutatás eredményeit ismertette. Az előadásból képet kaphattunk a 17-18 éves magyar diákok politikáról, Románia aktuális helyzetéről és a társadalmi aktivizmusról alkotott véleményéről. Az előadó a kutatás eredményeit párhuzamba állította az iskolai állampolgári neveléssel, és javaslatokat fogalmazott meg az állampolgári nevelés javítására vonatkozóan.

Keszeg Erika a fakultatív magyar oktatásról végzett kutatás eredményeit mutatta be, különös tekintettel ezen oktatási forma kihívásaira. A problémák és kihívások ismertetésével párhuzamosan az előadó közpolitikai javaslatokat fogalmazott meg a fakultatív oktatás minőségének és eredményességének javítása céljából.

Az első panelt Tódor Imre, a Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének oktatója zárta a Székelyföldi középiskolás tanulók eredményessége és iskolaválasztási motiváció egy 2018-as kutatás tükrében című előadásával.

A délutáni panel előadásai az oktatási minőségbiztosítás és tervezhetőség, valamint a magyarok román társadalomba való integrációjának témája köré szerveződtek. Elsőként Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója tartotta meg előadását A romániai magyar oktatás helyzete és lehetőségei a nemzetközi emberjogi diskurzus tükrében címmel. Az előadó kiemelte, hogy a romániai magyar oktatás szerkezetének „magyarosodásával”, kvázi-párhuzamos magyar oktatási rendszer kialakulásával (pl. önálló magyar oktatási intézmények és magyar anyanyelvi oktatásban részesülők arányának növekedése) egyidőben tetten érhető a közvetett, strukturális diszkrimináció gyakorlata, amely a magyar közösség társadalmi marginalizációjának egyik legfontosabb oka.

Ezt követően Jakab Zalán Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója a nemzetközi dokumentumok tükrében vizsgálta a romániai magyar oktatás helyzetét. Az előadásból megtudhattuk, hogy a nemzetközi dokumentumok a kisebbségi oktatási jogokkal kapcsolatban elsősorban a formális jogegyenlőségre, a diszkrimináció hiányára és az anyanyelvi oktatás biztosítására teszik a hangsúlyt, mindazonáltal a kisebbségi oktatás intézményesülésének szempontjai és a döntéshozatalban való részvétel ritkán vagy egyáltalán nem jelennek meg. Az panelt Toró Tibor zárta, aki a magyar diákok román nyelvvel szembeni attitűdjeiről és nyelvtudásáról végzett statisztikai elemzés eredményeit ismertette.

Az előadásokat követően két párhuzamosan zajló csoportos beszélgetésre került sor a konferencia résztvevőivel. A Kié a magyar oktatás című műhelybeszélgetésen főként az oktatási döntéshozatalban és végrehajtásban érintett oktatásszervezők vettek részt. A beszélgetés során a jelenlévő oktatásszervezők a különböző döntési helyzetekben való részvétel és a döntésbefolyásolás lehetőségeit vitatták meg.

A másik műhelybeszélgetés a minőségbiztosítás kérdését járta körül, arra keresve a választ, hogy melyek lehetnek azok a módszerek, amelyek segítséget nyújthatnak az oktatás minőségének javításában, illetve hogyan kellene beszélni a minőségbiztosítás kérdésköréről. A beszélgetést Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója moderálta.

A konferencia záróakkordjaként egy pódiumbeszélgetésre került sor, melynek keretében a résztvevő kutatók és oktatásszervezők kiemelték azokat az oktatáshoz kapcsolódó kihívásokat, amelyekre a magyar oktatásnak válaszolni kell. A beszélgetés célja volt, hogy körvonalazza azokat a területeket, melyek esetében az oktatás és társadalomtudományi kutatások segíthetik az oktatáspolitikai döntéshozatalt.

A konferencia részletes programja ITT érhető el.

 

 

További fotók megtekinthetők a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/rmpsz/

54321
(0 votes. Average 0 of 5)