Román nyelvvel és román nyelvoktatással kapcsolatos attitűdök és diskurzusok

By in ,
1158
Román nyelvvel és román nyelvoktatással kapcsolatos attitűdök és diskurzusok

A magyarok román nyelvtudásának kérdése folyamatosan jelen van a közbeszédben, a román és magyar politikai, szakmai elit egy részétől gyakran hangzik el az a kijelentés, hogy a magyar fiatalok nem akarnak megtanulni románul. Emellett a magyarok romántudásának vélt vagy valós hiánya az integráció, illetve a társadalmi és gazdasági mobilitás akadályaként jelenik meg a román és magyar diskurzusban egyaránt.


A kutatás célja a román nyelvtudáshoz és a román nyelv oktatásához kapcsolódó attitűdök és társadalmi diskurzusok feltárása. A kutatás a problémát három érintett szereplő, célcsoport szempontjából vizsgálja és az alábbi kérdésekre keresi a választ:

 1. Középiskolás diákok nyelvtudása és román nyelvvel szembeni attitűdjei (kérdőíves felmérés)
  • Hogyan viszonyulnak a magyar középiskolás diákok a román nyelvhez és a román nyelv tanulásához
  • Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a román nyelvtudásukat?
 2. Román nyelv és irodalom tanárok román nyelvhez és románnyelv-oktatáshoz kapcsolódó narratívái és ideológiái (kérdőív, fókuszcsoport)
  • Milyen szempontok mentén határozzák meg az oktatók a román nyelvtudás fontosságát?
  • Hogyan viszonyulnak ehhez az oktatók által megfogalmazott célok és az oktatási gyakorlat?
 3. Politikai és szakmai elit román nyelvtudással és románnyelv-oktatással kapcsolatos narratívái (interjúk, illetve a médiadiskurzus és a tudományos diskurzus elemzése)


A kutáshoz kapcsolódik egy Erdélyre és Székelyföld magyar lakosságára reprezentatív kérdőíves vizsgálat, amely a magyar lakosság oktatásról alkotott képéről, valamint a román nyelvvel szembeni attitűdjére kérdez rá.

 

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Előadások:

 • Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Nyelvtudás és román nyelvvel szembeni attitűdök a magyar diákok körében (Toró Tibor)
54321
(0 votes. Average 0 of 5)