Civil és politikai szocializáció erdélyi középiskolások körében

By in
39
Civil és politikai szocializáció erdélyi középiskolások körében

Futamidő: 2019. április – december

A kutatás célja az erdélyi magyar nagyvárosi középiskolások politikai kultúrájának és politikai szocializációjának vizsgálata, valamint a fiatalok politikáról alkotott képének feltérképezése. A kutatás keretein belül Erdély nyolc városában végeztünk reprezentatív kérdőíves kutatást a 11. és 12. osztályos magyar diákok körében: Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen és Temesváron.

A magyar mintát egy kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és temesvári román diákokra reprezentatív alminta egészíti ki, amely lehetőséget ad a magyar és román diákok politikai attitűdjeinek összehasonlítására.

A kérdőívben a következő kérdéskörök kaptak helyet:

  • Politikáról alkotott kép
  • Informálódás politikával kapcsolatos kérdésekről
  • Demokráciáról alkotott kép
  • Románia aktuális helyzetének értékelése
  • Állampolgári kötelezettségekkel kapcsolatos elképzelések
  • Politikai és civil részvétel
  • Választási hajlandóság
  • Interetnikus viszonyok

 

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Előadások:

  • Kolozsvári Magyar Napok 2019: Ki mondta, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika?! (Varga Szilvia)
  • Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Politikai kultúra a 17-18 éves magyar diákok körében. Javaslatok az állampolgári nevelés javítására (Varga Szilvia)

Sajtómegjelenések:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)