Civil és politikai szocializáció erdélyi középiskolások körében

By in ,
1094
Civil és politikai szocializáció erdélyi középiskolások körében

Futamidő: 2019. április – december

A kutatás célja az erdélyi magyar nagyvárosi középiskolások politikai kultúrájának és politikai szocializációjának vizsgálata, valamint a fiatalok politikáról alkotott képének feltérképezése. A kutatás keretein belül Erdély nyolc városában végeztünk reprezentatív kérdőíves kutatást a 11. és 12. osztályos magyar diákok körében: Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen és Temesváron.

A magyar mintát egy kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és temesvári román diákokra reprezentatív alminta egészíti ki, amely lehetőséget ad a magyar és román diákok politikai attitűdjeinek összehasonlítására.

A kérdőívben a következő kérdéskörök kaptak helyet:

 • Politikáról alkotott kép
 • Informálódás politikával kapcsolatos kérdésekről
 • Demokráciáról alkotott kép
 • Románia aktuális helyzetének értékelése
 • Állampolgári kötelezettségekkel kapcsolatos elképzelések
 • Politikai és civil részvétel
 • Választási hajlandóság
 • Interetnikus viszonyok

A témában eddig megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Publikációk:

 • Kutatási jelentés – teljes szövege letölthető ITT.
 • Varga Szilvia: Erdélyi középiskolások állampolgári részvétele és állampolgár-ideálja, Erdélyi Társadalom, 18(2), 2020, 99-126, DOI: 10.17177/77171.250.

Előadások:

 • Kolozsvári Magyar Napok 2019: Ki mondta, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika?! (Varga Szilvia)
 • Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta 2020: Politikai kultúra a 17-18 éves magyar diákok körében. Javaslatok az állampolgári nevelés javítására (Varga Szilvia)

Sajtómegjelenések:

54321
(0 votes. Average 0 of 5)