Román–magyar szószedet román tannyelven tanuló diákok számára

By in
723
Román–magyar szószedet román tannyelven tanuló diákok számára

Erdélyben a magyar diákok többsége magyar tannyelven végzi tanulmányait, ennek ellenére a román tannyelvű iskolát választó magyar vagy vegyes házasságból származó diákok száma is növekvő tendenciát mutat. A Tanügyminisztérium a fakultatív oktatás által lehetőséget biztosít ezeknek a diákoknak, hogy heti rendszerességgel anyanyelv és irodalmat tanulhassanak.

A Bálványos Intézet 2018-ban azzal a céllal indított kutatást, hogy feltérképezze a fakultatív magyartanítás helyszíneit, adatot gyűjtsön arról, hogy miként valósul meg helyi szinten, illetve milyen intézményes feltételek és diskurzusok övezik a megjelenését.

2020-ban az Intézet gondozásában megjelent az Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk… című kiadvány, amely a kutatás eredményeinek szintetizáló bemutatását tartalmazza. A kiadvány utolsó fejezete az azonosított kihívásokra próbál válaszokat találni, megnevezve azokat a főbb beavatkozási pontokat, amelyek hozzájárulhatnak a fakultatív magyartanítás minőségének és eredményességének javításához.

A tanárokkal készült interjúk alapján kiemelten fontos problémaként jelent meg a tanárok egyedüllétérzete, feladattal szembeni bizonytalansága, illetve a használható segédanyagok hiánya. A tanárok egyedüllétérzésének és feladattal szembeni bizonytalanságának egyik oka, hogy általában elszigetelve végzik munkájukat, nem ismerik azokat a kollégáikat, akik a magyart fakultatívként oktatják, a tapasztalatcserének, valamint a problémák kibeszélésének nincsenek meg a szükséges fórumai. További nehézséget jelent a fakultatív magyar oktatás számára készült tantervek és segédanyagok hiánya. Emellett felmerült a magyar tannyelven való továbbtanulás kérdése mint lehetőség a fakultatív magyar oktatásban résztvevő diákok számára. Ennek többek között a szülők azon vélekedése szab gátat, hogy a diákok magyar szakszókincse nem elég fejlett ahhoz, hogy magyar tannyelvű osztályban megállják a helyüket.

A kutatás eredményeire alapozva az Integratio Alapítvány 2020 januárjában egy projektet kezdeményezett, melynek célja a fakultatív magyarnyelv-oktatók hálózatba való szervezése, a kihívások és jó gyakorlatok megbeszélése, illetve egy olyan tudástár létrehozása volt, amely oktatási segédletet nyújt a magyart fakultatívan tanító oktatóknak.

A projekt keretében online hálózatépítő találkozókra került sor, illetve létrejött egy honlap, ahol olyan tankönyveket, oktatási segédanyagokat, magyarnyelv-tanítást és tanulást segítő online anyagokat gyűjtöttünk össze, melyeket a fakultatív magyarnyelv-oktatásban résztvevő oktatók és diákok használhatnak.

Emellett a projekt keretében két szószedet kidolgozására is sor került, melyek tartalmazzák a szaktantárgyak fontosabb kifejezéseinek képekkel és példamondatokkal szemléltetett kétnyelvű (román-magyar) listáját, melyeknek ismerete szükséges egy negyedik, illetve nyolcadik osztályos diáknak a magyar nyelven való továbbtanuláshoz.

A kisiskolásoknak (E-IV.) szóló szószedet Pál Krisztina Erzsébet, I. didaktikai fokozattal rendelkező tanító és mentor munkáját dicséri, és gyakori kifejezéseket tartalmaz románul és magyarul a matematika, a földrajz, a természettudományok, a polgári nevelés és a történelem területéről.

Az V-VIII. osztályosoknak szóló szószedet a matematika, a földrajz, a biológia, a fizika, a kémia és a történelem területéről tartalmaz hasznos kifejezéseket. A szószedetet az egyes tantárgyak oktató gyakorló pedagógusok dolgozták ki: Albert Etelka (matematika, fizika), Balla Tamás (történelem), Floca Sarolta (biológia, kémia), Kiss Ferenc (földrajz).

A projektcsapat mindkét szószedetet olyan tanulóknak és tanáraiknak javasolja, akik fakultatív rendszerben vagy más, iskolán kívüli formában tanulják és tanítják a magyar nyelvet.

A szószedetek letölthető formában mindenki számára elérhetőek a https://fakultativ.integratio.ro/szotarak/ oldalon.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)