Jó gyakorlatok a nyelvileg vegyes családokkal és azok gyermekeivel foglalkozó pedagógusok számára

By in
899
Jó gyakorlatok a nyelvileg vegyes családokkal és azok gyermekeivel foglalkozó pedagógusok számára

Sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, Keszeg Erika, a Bálványos Intézet kutatója, Kassay Réka, a Zoom Studio animációs műhely alapítója, valamint ZOOM-on bekapcsolódott Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, az Integratio Alapítvány munkatársa.

A sajtóesemény apropóját az adta, hogy a Bálványos Intézet és az Integratio Alapítvány tájékoztató kampányba kezdett a magyar nyelvhasználat népszerűsítése és tudatosítása érdekében – különös figyelmet fordítva a pedagógusok és tanintézmények vegyes családokhoz és az azokból érkező gyermekekhez fűződő viszonyára. A sajtótájékoztató végén bemutatták a kezdeményezéshez kapcsolódó első animációs filmet is, mely a pedagógusok számára kínál megoldási javaslatot egy olyan élethelyzetre, amikor vegyes családok nem magyar nemzetiségű szüleivel kell kapcsolatot teremteniük. A kisfilm a Zoom Studio animációs műhely munkáját dicséri, s az elkövetkezőkben sorozattá bővül.

A sajtótájékoztató elején Toró Tibor elmondta: az Integratio Alapítvány előzetes kutatásaiból kirajzolódott, hogy a vegyes házasságokból származó diákok nyelvi kompetenciái nem minden esetben elégségesek ahhoz, hogy a tanulók sikeresen megállják a helyüket a magyar tannyelvű oktatásban, ennek kezelésére azonban a pedagógusok nem kaptak külön képzést, így a most induló kezdeményezésükkel az erre kidolgozott módszereket kívánják népszerűsíteni.

„Mit tegyen a pedagógus akkor, amikor nyelvileg vegyes szülői közösséggel dolgozik? Hogyan lássa el feladatait úgy, hogy megtartsa és erősítse a magyar nyelv pozícióját, mely a magyar tannyelvű iskolának is elsődleges feladata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kívánunk bárki számára elérhető, gyakorlati tanácsokat adni, melyek ugyanakkor a szülők számára is nem egy esetben hasznosíthatóak” – mondta Erdei Ildikó. Az iskolaigazgató hozzátette: az Integratio Alapítvány keretei között több olyan programot is kidolgoztak, melyekkel arra hívták fel a figyelmet, hogy a vegyes családokban érdemes a gyermekeket kétnyelvűvé nevelni, szakmai műhelyeket és fókuszcsoportos beszélgetéseket is szerveztek a témában érintett családokkal, s számos konkrét példát megvizsgálva alakították ki javaslataikat, melyek megtalálhatóak – további taneszközök és képzési csomagok mellett – a ketnyelvuseg.integratio.ro oldalon. „Ugyanakkor azokra a diákokra is gondoltunk, akik magyar anyanyelvűek ugyan, de román tannyelvű iskolába járnak, s csak fakultatív jelleggel tanulnak magyarul. Számukra hoztuk létre a fakultativ.integratio.ro internetes oldalt, ahol oktatási segédanyagok egész gyűjteményét találhatják az érdeklődők” – mondta Erdei Ildikó.

„Fontos, hogy a nyelvi nevelés folyamata tudatos és tervezett legyen. Az iskola az első olyan hely, ahol a diákok intézményes formában is találkozhatnak a nyelvi ideológiákkal, s ez nagyban befolyásolja azt, hogy a későbbiekben mit gondolnak majd a nyelvek (így például a román és a magyar) egymáshoz való viszonyáról, s milyen kép alakul ki bennük saját anyanyelvük szerepéről” – mondta Keszeg Erika. A Bálványos Intézet kutatója hozzátette: a magyar nyelvhasználatról az osztálytermi gyakorlaton kívül is beszélni kell, hiszen ha a diák azzal szembesül, hogy anyanyelvének kizárólag a magyar tannyelvű osztály tanórái során van létjogosultsága, amikor kilép az oktatási intézmény keretei közül, olyan belső nyelvkontrolt fog alkalmazni saját magára vonatkozóan, amely háttérbe szorítja anyanyelvét. „A magyar oktatási intézményeknek ki kell egyensúlyozniuk a nyelvi aszimmetriát, s ez különösen fontos a szórványvidékeken és a vegyes tannyelvű iskolákban. Nem elhanyagolható továbbá az sem, hogy milyen nyelvi ideológiákat közvetít az iskola a szülők irányába, s hogy mindez összhangban van-e a diákok felé közvetítettel” – mondta Keszeg Erika.

Mivel a szülők a gyermekek tanintézményével leggyakoribb esetekben a különböző ünnepségek és szülői értekezletek alkalmával lépnek kapcsolatba, a Bálványos Intézet első animációs filmje, mely IDE kattintva érhető el (LINK: https://www.facebook.com/balvanyosinstitute/videos/781792079142507), egy ilyen konkrét élethelyzetre próbál meg gyakorlati tanácsokat adni, ugyanakkor további számos javaslat található meg a ketnyelvuseg.integratio.ro oldalon.

A sajtótájékoztató végén Kassay Réka elmondta: a most bemutatott animációs film kapcsán arra törekedtek, hogy egy összetett problémát a lehető legközérthetőbb módon tudjanak bemutatni, s az arra adott – szakmai alapokon nyugvó – megoldási javaslatot is mindenki számára fogyasztható formában fogalmazzák meg.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)