Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés

By in
29
Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés

Futamidő: 2014 május – 2015 február

A kutatás célja
Románia 1995-ben csatlakozott a Nyelvi Chartához, majd 2008-ban ratifikálta azt. Vállalásai 2008. május 1-től léptek érvénybe. Románia a magyar nyelv esetében hét témakörben vállalt követelményeket és kötelezettségeket, melyek a következők: 1) oktatás, 2) igazságszolgáltatás, 3) közigazgatás és közszolgáltatás, 4) média, 5) kulturális tevékenységek és intézmények, 6) gazdasági és társadalmi élet, 7) határon átnyúló kapcsolatok.
Jelen kutatás célja a helyi közigazgatás területét érintő vállalások ellenőrzése. Ez három részből áll:

1. A kutatás megvizsgálta, hogy a fenti vállalások milyen formában kerültek bele a román jogszabályba, a helyi tanácsok keretén belül Románia milyen formában biztosítja a vállalt nyelvi jogokat a magyarul beszélők számára, valamint a Miniszteri Tanács ajánlásait milyen mértékben sikerült végrehajtani.
2. Minden érintett polgármesteri hivataltól magyarul írott hivatalos adatigényléssel kértünk a nyelvi jogok érvényesítésére vonatkozó közérdekű adatokat és megvizsgáltuk ezen intézmények online kommunikációját.
3. Az adatgyűjtés után, a kutatás keretén belül az eredményeket összehasonlítjuk egy hasonló, 2008-ban készült, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársai által végzett adatfelvétellel.

Pár adat a nyelvhasználati jogokról
Megkeresésünkre mintegy 130 polgármesteri hivatal tudott vagy akart magyar nyelven válaszolni. A magyar nyelvhasználat helyzetét a következő táblázatban összesítettük. A jobb áttekinthetőség érdekében az általunk gyűjtött adatokat összehasonlítottuk a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által végzett 2008-as kutatás eredményeivel is.

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk
Toró Tibor: Detached implementation: Discourse and practice in minority language use in Romania. Language Policy, 2019
Toró Tibor: Egy helyben topogva? Kisebbségi nyelvi jogok alakulása Romániában 2008 és 2015 között. Magyar Kisebbség, 2016 (21) 2, 18-53
Horváth István – Toró Tibor: Language Use, Language Policy, and Language Rights. In Unequal Accommodation of Minority Rights: Hungarians in Transylvania, Tamás Kiss, István Gergő Székely, Tibor Toró, Nándor Bárdi, István Horváth (eds.), Palgrave, 2018
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács, a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Tanácsadó Testületéhez írott árnyékjelentése
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács, a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája szakértői bizottságához írott árnyékjelentése
Toró Tibor: A magyar nyelv használata az erdélyi polgármesteri hivatalokban. Egy kutatás tanulságai. Nyelv(használat) a gyakorlatban konferencia, Budapest, 2015. február 19.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)