Varga Szilvia

kutató

1992-ben született Segesváron. Tanulmányait a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem informatika szakán, valamint a Sapientia EMTE Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakán végezte. Később a Sapientia EMTE Diplomácia és interkulturális tanulmányok magiszteri képzésén vett részt. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Doktori Iskolájának hallgatója.

Főbb érdeklődési területei a politikai kultúra, oktatáspolitika, nyelvpolitika, politikai kommunikáció.

Publikációk

Szeklers’ Aspirations for Autonomy: Unconstitutionality or Lack of Political Will? (Recenzió), Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, Vol. 20 (2021) 109-112.

Erdélyi középiskolások állampolgári részvétele és állampolgár-ideálja, Erdélyi Társadalom, 18(2), 2020, 99-126, DOI: 10.17177/77171.250.

(Toró Tiborral közösen): A magyar nyelvhasználat a közoktatási intézményekben, Kisebbségi Szemle, 2020/4, 37-60.

Fiataljaink. Elemzések a határon innen és túl élő magyar fiatalok helyzetéről (Recenzió), Magyar Kisebbség, 23. évf. (2018) 3-4. sz., 191-196.

Kolozsvári középiskolások politikai kultúrája és politikai szocializációja, Magyar Kisebbség, 23. évf. (2018) 1-2. sz., 266-307.

Mai fiatalok(?), Bodó Barna (szerk.): Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-2017, MCSZESZ, Kolozsvár, 2017, 284-299.

Ösztöndíjak

2020/2021: Collegium Talentum ösztöndíjprogram

2017/2018: Márton Áron Tehetséggondozó Program, magiszter kutató

2016/2017: Márton Áron Tehetséggondozó Program, famulusz kutató

Konferenciák

10. Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, Pécs, 2021. Az előadás címe: Erdélyi magyarok online és offline politikai részvétele

(Toró Tiborral közösen) International Conference on Multilingual Practice, Szczecin, 2020. Az előadás címe: Equal, but some more equal than others? Official language use and linguistic landscape of mixed Hungarian-Romanian schools in Romania

Társadalomtudományi kutatások az oktatás szolgálatában? Oktatási konferencia, Szováta, 2020. Az előadás címe: Politikai kultúra a 17-18 éves magyar diákok körében. Javaslatok az állampolgári nevelés javítására

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi szekció, Gödöllő, 2019. Az előadás címe: Kolozsvári középiskolások politikai szocializációja

Politológus doktoranduszok IV. konferenciája, Budapest, 2018. Az előadás címe: Kolozsvári középiskolások politikai szocializációja