Kisebbségi monitor 2020

By in
1352
Kisebbségi monitor 2020

Kérdőíves vizsgálat, tartalomelemzés és diskurzus-elemzés

A kutatási terv teljes szövege letölthető ITT.

A különböző kisebbségi csoportok elleni „gyűlöletbeszéd” az emberi és kisebbségi jogi megközelítések egyik fontos fókusza. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a különböző szociális-média platformoknak kiemelt szerepe van a kisebbségekkel szembeni gyűlöletbeszéd termelésében.

Tervezett vizsgálatunk közvetlen apropóját az ENSZ Kisebbségi Jogi Fóruma adja, tágabb értelemben pedig (az ENSZ Kisebbségi Jogi Fórumától függetlenül) a magyarellenességgel és a magyarok ellen irányuló gyűlöletbeszéddel kapcsolatos kisebbségi jogvédelmi tevékenységet kívánjuk jobban megalapozni azzal, hogy feltárjuk a magyarellenesség és a magyarokkal kapcsolatos diskurzusok szerkezetét.

A magyarokkal kapcsolatos diskurzusok szisztematikus vizsgálatát a következő szinteken képzeltük el:

  • Hogyan jelennek meg a magyarok a releváns román nyelvű iskolai tankönyvekben?
    A vizsgálat során a történelem, román-nyelv és irodalom, illetve állampolgári nevelés tankönyveket elemeznénk.
  • Milyen vélekedések élnek a magyarokkal kapcsolatban a közvélemény szintjén?
    A magyarokkal kapcsolatos sztereotípiákat, a magyarságképet egy országos reprezentatív mintán is megvizsgáljuk. Az országos mintát egy magyarokra reprezentatív alminta egészíti ki, ami az etnikumközi együttélés különböző aspektusaira kérdez rá.
  • Hogyan, milyen témák kapcsán jelenik meg a magyarokkal szembeni gyűlöletbeszéd a román médiában és az online térben?
    Célunk megismerni, hogy milyen témák kapcsán jelennek meg a magyarok a román netezők között. Az interneten megjelenő vélemények elemzésével beazonosíthatjuk a magyarokkal kapcsolatos toposzokat és a megjelenéseket irányító narratívákat.

A kutatás a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet közös projektje.

A témában megjelent publikációk, előadások, sajtómegjelenések

Sajtómegjelenések:

(A 2020. szeptember 9-ei sajtótájékoztatót követően)

(A 2021. március 18-ai sajtótájékoztatót követően)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)