Előadásaink A nyelv közösségi perspektívája IV. nemzetközi konferencián

By in
862

A Bálványos Intézet munkatársai két előadással vettek részt a június 28-29-én Nagyváradon megszervezésre került A nyelv közösségi perspektívája IV. nemzetközi tudományos konferencián. Toró Tibor és Keszeg Erika fakultatív magyar nyelvoktatás helyzetéről Romániában tartott előadást. Toró Tibor és Varga Szilvia a romániai magyar iskolák hivatalos nyelvhasználata és nyelvi tájképe témában végzett kutatás első eredményeit mutatta be.

Az előadások kivonata 

 

A fakultatív magyar nyelvoktatás helyzete Romániában  

Kulcsszavak: nyelvoktatás, fakultatív tárgy, tanári narratíva, tanári gyakorlat  

Romániában a magyar gyerekek túlnyomó többsége magyar nyelven végzi tanulmányait, azonban azok a diákok, akik valamilyen okból kifolyólag román nyelvű iskolába járnak, lehetőséget kapnak a magyar nyelv tanulására. Erdélyben a 2017/2018-as tanévben 64 helyszínen folyt ilyen fakultatív magyar nyelv- és irodalomoktatás, körülbelül 1700 diák részvételével. Bár a fakultatív magyar nyelvoktatás törvényi szinten pozitív kezdeményezésnek mondható, a végrehajtást segítő dokumentumok (tanterv, tankönyv, vizsgakövetelmények) kidolgozására, illetve biztosítására nem került sor. Ezek hiányában a fakultatív magyar nyelvoktatás megszervezésében az iskolák vezetősége jut hangsúlyos szerephez, míg a nyelvoktatás céljainak és tartalmának kialakítása a – sok esetben a magyar nyelvoktatás szempontjából szakképzetlen – tanárok feladatává válik. A dolgozat célja, hogy elemezze a fakultatív magyar nyelvoktatást övező tanári narratívák hangsúlyos elemeit, külön kitérve azok gyakorlati következményeire. 

 

Hivatalos nyelvhasználat és nyelvi tájkép a romániai magyar iskolákban  

Kulcsszavak: nyelvhasználat, nyelvi tájkép, nyelvpolitika, iskolák  

A dolgozat célja, hogy megvizsgálja a romániai magyar iskolák hivatalos nyelvi gyakorlatait, különös tekintettel a hivatalos nyelvi tájkép, valamint a nem-oktatási tevékenységek (iskolapszichológus, titkárság, online kommunikáció stb.) nyelvhasználatának mintázataira. Az oktatási intézmények nyelvhasználata és nyelvi tájképe kiemelten fontos, hiszen ez az első intézményes helyszín, ahol a magyar diákok a romániai nyelvpolitika és nyelvi ideológia befolyásával találkoznak. Ez a találkozás jó eséllyel megalapozhatja az állammal szembeni elvárásaikat, valamint nyelvi gyakorlataikat is. Romániában mintegy 925 oktatási helyszínen folyik magyar oktatás, ebből 338 vegyes iskolának számít. Habár az iskolai nyelvi tájkép tematikájában jelentős számú kutatás készült, a jelenség átfogó vizsgálatára még nem került sor. A dolgozat ezt a hiányt próbálja pótolni, egy 2019 február-márciusában a témában végzett, minden iskolára kiterjedő kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatásával. 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)