Romapolitika

Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyékben jelentős számú magyar anyanyelvű roma él, akik önmeghatározásuk szempontjából fontosnak tartják magyarságukat, azonban a magyar közösség kevésbé szólítja meg őket. Egy kiemelten marginalizált csoportról lévén szó, nemzetpolitikai szempontból fontos ezen közösségek magyar nemzetbe való illesztésének elősegítése, valamint az általuk lakott (általában magyar dominanciájú) települések népességébe való integrációjuk elősegítése. Jelen pillanatig a magyar romák integrációjának tekintetében sem helyi szintű, sem regionális stratégia nem készült és a jogvédelem is kevés figyelmet fordított a magyar anyanyelvű romák helyzetére, akik mind az oktatási rendszer, mind az egészségügyi ellátórendszer, mind pedig a helyi közigazgatás szempontjából legalább kétszeresen – etnikai és nyelvi szempontból is – hátrányos helyzetben találják magukat. Ugyanakkor, szükséges lenne egy fenntartható szociálpolitika kidolgozása is amely az Intézet középtávú tervei közt szerepel.