Kivándorlás

Románia 2007-es európai uniós csatlakozása után új értelmezést nyert a gazdasági migráció. Az elmúlt évek kutatásai azt mutatják, hogy nagyon sokan (közöttük erdélyi magyarok is) nyugat-európai célországot választanak. Ezeknek a migrációs dinamikáknak a megértése fontos célkitűzés lehet nemzetpolitikai szempontból is.

Ugyanakkor, a belső mobilitás tekintetében az elmúlt 30 évben több változásnak lehettünk tanúi. A 70-80-as években az egyetemválasztás szempontjából a székelyföldi diákok számára fontos cél-város volt Temesvár, azonban ez a 2000-es évek közepétől megszűnni látszik, a diákok inkább a Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely tengelyen folytatják tanulmányaikat és sokan itt is telepednek le tanulmányaik befejezése után.

A belső és külső mobilitás elfogulatlan tudományos kutatása kiemelten fontos az erdélyi magyarság megmaradása, valamint a székelyföldi régió fejlesztése szempontjából.