Decentralizáció, regionalizmus, autonómia

A regionalizációs folyamatok egy fontos ismérve, hogy a régiókat nem felülről kikényszerített átalakítások alapján, hanem az alulról jövő kezdeményezéseket és történelmi régiókat figyelembe véve kell megalkotni. Ugyanakkor, nem mellékes szempont, hogy olyan működőképes régiók jöjjenek létre, amelyek figyelembe veszik a valós térszerkezeti kapcsolatokat is. A regionalizációval kapcsolatos kutatások célja, egy olyan tervezet kidolgozása, amelyik megfelel a fent felsorolt feltételeknek.

Habár a decentralizációs folyamatok több éve elindultak Romániában, ennek a mindennapi életben való megjelenése nehézkes és sokszor nem hatékony. Sok esetben a törvény olyan lehetőségeket rejt magában, amelyek szélesíthetik az önkormányzatok mozgásterét és jelentősen megnövelhetik a szubszidiaritásból és decentralizációból adódó jogköröket. A Bálványos Intézet decentralizációval kapcsolatos közpolitikai kutatásának fő célkitűzése ezeknek a továbbgondolási pontoknak és beavatkozási lehetőségeknek a feltárása és megvizsgálása.

Földrajzi fókuszát tekintve mind a decentralizációval, mind pedig a regionalizációval kapcsolatos kutatások Erdélyre korlátozódnak, különös prioritásként kezelve a Székelyföld, valamint a Partium (és azon belül kiemelten a kis magyar tömb, az Érmellék) vizsgálatát, ezen belül pedig az aszimmetrikus regionalizmus működő európai példáiból kiindulva, a sajátos jogállású területi közigazgatási egységek kialakításának elvi és gyakorlati szempontjait.